SNA heeft nieuwe website

De website van SNA (Stichting Normering Arbeid) is vernieuwd. Op deze website kunnen opdrachtgevers de verklaring van registratie downloaden van uitzendondernemingen die SNA-gecertificeerd zijn op basis van NEN 4400-1 (Nederlandse onderneming) en NEN 4400-2 (buitenlandse onderneming). Tegelijkertijd met de website is de verklaring registratie aangepast en bevat deze meer echtheidskenmerken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden…

NIEUWS – GUW Uitzendbureau is erkend leerbedrijf

GUW Uitzendbureau is per 26 juli 2017 officieel erkend als leerbedrijf door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Leerlingen van het mbo zijn verplicht om hun beroepspraktijkvorming bij een erkend leerbedrijf te volgen. GUW voldoet nu aan alle voorwaarden om mbo-leerlingen een volwaardige stage te kunnen bieden.  Leerlingen uit de regio Winschoten kunnen daardoor voor hun…

Zakendoen met GUW Uitzendbureau

U wilt als ondernemer, inlener van uitzendmedewerkers, geen verrassingen achteraf. GUW Uitzendbureau voldoet aan alle voorwaarden en regelgeving, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u te maken krijgt met naheffingen en nabetalingen. Zie daarvoor onze kwaliteitswaarborgen. Waar u als ondernemer op moet letten als u zaken doet met een uitzendbureau kunt u…

Bedrijfsvisie: □ ja □ nee

Onlangs kwam ik met iemand in gesprek over de noodzaak van het hebben van een bedrijfsvisie. Veel bedrijven hebben er een, maar heb je als bedrijf wel een visie nodig, of kan het ook zonder? Persoonlijk vind ik een visie belangrijk. Een organisatie moet weten wat het nastreeft. Een visie geeft richting en antwoord op…

Minimumloon per 1 juli 2017

Het minimumloon gaat per 1 juli 2017 met 0,89% omhoog. Het wettelijk minimumloon wordt dan € 1.565,40 per maand bij een volledige werkweek. Tevens gaat de leeftijd waarop iemand recht heeft op het volledige minimumloon op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Voor medewerkers jonger dan 22 jaar geldt een percentage van…

Ontwikkelingen uitzendmarkt 2017

Ontwikkelingen uitzendmarkt 2017 In 2017 voorspelt de Rabobank een groei van ongeveer 6% van het totale uitzendvolume. Dit is een gevolg van de toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt. 70% van de werkenden heeft een vast contract. De rest, bijna 30%, is flexwerker. Nederland is daarmee koploper in de verhouding vast ten opzichte van flex. Om…

GUW voldoet wederom aan NEN 4400-1

Op 27 maart 2017  zijn de gegevens en procedures gecontroleerd volgens de NEN 4400-1 norm met als uitkomst een positief inspectieresultaat.

Daarmee voldoet GUW aan de gestelde eisen voor het SNA-keurmerk.

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan:

  • Personeelsadministratie
  • Loonadministratie
  • Financiële administratie
  • Naleving cao
  • In- en doorlening en uitbesteden van werk

NEN 4400-1-guw-uitzendbureau-logo-sna

UWV: Uitzendwerk biedt kansen voor 50-plussers

Hoewel bekend is dat 50-plussers, die eerder een reguliere baan hebben gehad, niet snel voor een uitzendbaan zullen kiezen, blijkt uit onderzoek dat juist voor deze groep werkzoekenden uitzendwerk weer een opstap naar regulier werk kan zijn. 50-plussers die werk zoeken doen er dus verstandig aan om in de zoektocht naar een nieuwe baan uitzendwerk…