Veiligheid op het werk

Werk je veilig?

Dit is geen vraag maar een uitgangspunt bij GUW uitzendbureau. Wij streven ernaar om goed op de hoogte te zijn van de eventuele risico’s bij onze opdrachtgevers. Mede door invoering van het VCU-systeem krijgt dit continu aandacht. Veiligheid op het werk is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van GUW. Ook de inlener en de uitzendmedewerker zelf zijn verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden.

De inlener draag primair de zorg voor de omstandigheden waaronder de uitzendkracht werkt en is voor de Arbowet de werkgever en verantwoordelijk voor leiding en toezicht.

GUW is als uitzendorganisatie verantwoordelijk voor de informatieoverdracht en voorlichting over de arbeidsrisico’s richting de medewerker.

De uitzendkracht is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en gezondheid. Het is verplicht om de beschikbaar gestelde PBM’s op de juiste manier te gebruiken en onveilige arbeidsomstandigheden te melden aan de inlener en GUW uitzendbureau, zodat hier actie op kan worden ondernomen.