Veilig werken

Veilig werken

Bij werkzaamheden kunnen veiligheidsrisico’s ontstaan. GUW uitzendbureau vindt het belangrijk dat veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Daarom moeten al onze medewerkers een geldig VCA-diploma hebben. Dit is overigens ook vaak een eis van onze opdrachtgevers.

Wat je altijd moet doen:

  • Voordat je met de werkzaamheden begint, moet je goed kijken welke risico’s je loopt. Voer geen werkzaamheden uit als je er niet zeker van bent hoe het moet, of als je niet zeker bent over de veiligheid.
  • De veiligheidsvoorschriften en instructies op veiligheidsgebied moet je opvolgen.
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen waar dat voorgeschreven is of noodzakelijk is voor je eigen veiligheid.
  • Waarschuw altijd de direct verantwoordelijke als je van mening bent dat iets niet in orde is.
  • Je draagt er mede zorg voor dat terreinen en werkplaatsen netjes en ordelijk zijn.