Kwaliteitswaarborgen

GUW – Certificering en keurmerken

Als ondernemer wilt u geen verrassingen achteraf. GUW uitzendbureau heeft diverse certificaten en keurmerken die waarborgen dat GUW voldoet aan de regelgeving. Op deze manier bent u gevrijwaard van nabetalingen en boetes.

NEN 4400-1

GUW uitzendbureau voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1

SNA

GUW uitzendbureau is opgenomen in het register Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl) Hiermee tonen we aan dat onze (personeels-)administratie op orde is, dat wij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers arbeid mogen verrichten in Nederland.

KvK

GUW uitzendbureau staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als een bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt (www.kvk.nl/waadi). Ons nummer van de Kamer van Koophandel is 02045175

G-rekening

U kunt het risico op aansprakelijkheid verminderen door een percentage van het factuurbedrag te storten op de G-rekening van GUW. Het IBAN-nummer van de G-rekening is NL80 INGB 0996 0715 98